Prestanda

Vi bygger hemsidor där prestanda får stort fokus. Det går inte att komma ifrån att kvaliteten på internetuppkoppling spelar in och att det generellt sett innebär flera sammansatta delar för att en hemsida ska kunna visas på nätet, vilket man är förtjänt av att tänka på och anpassa sig efter när man skapar hemsidor. För att nämna ett par exempel.

 

En hemsida förväntas fungera på alla typer av enheter och skärmstorlekar och kräver därför flera olika tekniker och överlag mer kod för att uppnå det resultat man vill ha. De flesta hemsidor idag har ofta kopplingar till flera ‘tredje parter’ som exempelvis Instagram, Facebook eller YouTube där deras innehåll behöver hämtas in. En stor fördel med s.k. CMS system som t.ex. WordPress är att det gör uppdateringar av hemsidan enkel för den som administrerar den men det innebär såklart mer kod för en hemsida att läsa in. Den webbserver man använder(oftast ett webbhotell) har stor inverkan på hur väl en hemsida visas.

 

Utifrån de här förutsättningarna så är det bra att försöka optimera det man kan.

 

Några saker man kan göra för att förbättra snabbheten är att minimera användandet av plugins i WordPress då dessa tenderar att ytterligare öka på inladdningstiden för sidan. För att ersätta dessa bygger vi ofta egna funktioner där mängden kod kan reduceras eftersom de inte längre behöver anpassas för alla möjliga typer av situationer, utan kan istället optimeras för en specifik hemsida. Hur och när man hämtar data från tredje part går att optimera på olika sätt, samt använda minimal mängd kod och filer i systemet.

 

Det här är bara några exempel men det ger en inblick i hur många olika faktorer som påverkar upplevelsen av en hemsida.

 

Dessutom påverkas också sökoptimeringen där exempelvis Google premierar snabba hemsidor vid sökningar.